Read more

เตรียมเปิดเอกชนร่วมทุนสร้าง ทางเชื่อมโทลล์เวย์-ด่วนศรีรัช วงเงิน 4.2 พันล้าน แก้รถติด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมโครงข่ายการเดินทางและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณคอขวด ให้ประชาชนเดินทางบนทางพิเศษโดยไม่ต้องลงสู่ถนนระดับพื้น ว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมโครงข่ายทางเชื่อมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุม เบื้องต้นมีข้อสรุปจะก่อสร้างเป็นเป็นทางยกระดับทิศทางละ 2 ช่องจราจร จุดเริ่มต้นจากทางยกระดับอุตราภิมุขบริเวณต่างระดับรัชวิภา ไปตามแนวถนนกำแพงเพชร 2 ข้ามทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ข้ามคลองเปรมประชากรไปเชื่อมเข้ากับทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ระยะทางขาเข้า 1.4 ก.ม. และขาออก 2.3 ก.ม. โดยมีงบประมาณดำเนินการ ค่าก่อสร้าง 4,230.5 ล้านบาท และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 272.67 ล้านบาท ส่วนการลงทุนนั้นจะใช้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) โดยการให้สัมปทานแก่เอกชน นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวว่า สนข. จะเสนอรายละเอียดและรูปแบบการลงทุนให้คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) พิจารณาในเดือนมิ.ย. โดยจะเสนอให้ คจร. […]

Read more

พลังงานระดมความเห็นร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสรุปผลสัปดาห์หน้า คาดประกาศใช้ต้นปี’61

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ…. ว่า กระทรวงพลังงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามมาตรา 77 ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่ง สนพ.จะรวบรวมความคิดทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณชน หลังจากนี้จะเสนอไปยังคณะกรรมการร่างกฎหมายด้วย ก่อนเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาภายในกลางเดือนมิ.ย.นี้ จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา คาด สนช. จะใช้เวลา 4-6 เดือนก่อนจะประกาศให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายปลายปีนี้หรือช่วงต้นปีหน้า โดยร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ กำหนดให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีวงเงินไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นวงเงินจากการกู้ยืมได้ 2 หมื่นล้านบาท และต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ การรักษาเสถียรภาพราคา สนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพ และบรรเทาผลกระทบผู้มีรายได้น้อย นายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ในการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้นำเงินกองทุนมาสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงทางพลังงาน และการลงทุนสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ เนื่องจากทั้ง 2 โครงการต้องใช้วงเงินสูงมาก เป็นภาระต่อประชาชน […]

Read more

สนพ. จ่อชงแผนศึกษาคลังแอลเอ็นจี 3 ล้านตันที่เมียนมา เข้ากพช. เดือนก.ค.นี้

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าแนวทางการดำเนินโครงการคลังก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ลอยน้ำ หรือ FSRU 3 ล้านตัน ในประเทศเมียนมา ว่า เบื้องต้นยังไม่มีการสรุปรูปแบบการลงทุนที่ชัดเจน ซึ่งขณะนี้ สนพ.ได้รับรายงานว่าบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการอยู่ระหว่างรอเจรจากับรัฐบาลเมียนมา หากสามารถดำเนินการในรูปแบบร่วมลงทุนระหว่าง ปตท. กับรัฐบาลเมียนมา จะช่วยทำให้การดำเนินงานรวดเร็วมากขึ้น โดย สนพ.เตรียมรายงานความคืบหน้าแนวทางการดำเนินโครงการคลังแอลเอ็นจีลอยน้ำให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทราบในการประชุมประจำเดือนมิ.ย. ก่อนรายงานให้ที่ประชุมกพช. ที่นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาต่อไปช่วงปลายเดือนก.ค. 2560 ขณะเดียวกันพบว่า มีบริษัทระดับโลกหลายรายสนใจร่วมทุนกับ ปตท. แต่ต้องรอการตัดสินใจของรัฐบาลเมียนมาเป็นหลักก่อน เพื่อให้โครงการมีความเป็นรูปธรรมรวดเร็วมากขึ้น “ขณะนี้ยังไม่ได้มีการประชุมร่วมกันถึงรูปแบบการก่อสร้างและมูลค่าการลงทุนที่ชัดเจน ต้องรอการตัดสินใจจากรัฐบาลเมียนมาเป็นหลักซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดค่าผ่านท่อก๊าซ และรูปแบบการลงทุนร่วมกัน โดยตามแผนตั้งเป้าหมายดำเนินการได้อย่างเร็วที่สุดในปี 2566 เพื่อรองรับวิกฤตพลังงานที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีข้างหน้า”นายประเสริฐ กล่าว ด้านนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า ปตท. อยู่ระหว่างทบทวนแผนการลงทุน […]