สนพ. จ่อชงแผนศึกษาคลังแอลเอ็นจี 3 ล้านตันที่เมียนมา เข้ากพช. เดือนก.ค.นี้

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าแนวทางการดำเนินโครงการคลังก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ลอยน้ำ หรือ FSRU 3 ล้านตัน ในประเทศเมียนมา ว่า เบื้องต้นยังไม่มีการสรุปรูปแบบการลงทุนที่ชัดเจน ซึ่งขณะนี้ สนพ.ได้รับรายงานว่าบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการอยู่ระหว่างรอเจรจากับรัฐบาลเมียนมา หากสามารถดำเนินการในรูปแบบร่วมลงทุนระหว่าง ปตท. กับรัฐบาลเมียนมา จะช่วยทำให้การดำเนินงานรวดเร็วมากขึ้น

โดย สนพ.เตรียมรายงานความคืบหน้าแนวทางการดำเนินโครงการคลังแอลเอ็นจีลอยน้ำให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทราบในการประชุมประจำเดือนมิ.ย. ก่อนรายงานให้ที่ประชุมกพช. ที่นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาต่อไปช่วงปลายเดือนก.ค. 2560

ขณะเดียวกันพบว่า มีบริษัทระดับโลกหลายรายสนใจร่วมทุนกับ ปตท. แต่ต้องรอการตัดสินใจของรัฐบาลเมียนมาเป็นหลักก่อน เพื่อให้โครงการมีความเป็นรูปธรรมรวดเร็วมากขึ้น

“ขณะนี้ยังไม่ได้มีการประชุมร่วมกันถึงรูปแบบการก่อสร้างและมูลค่าการลงทุนที่ชัดเจน ต้องรอการตัดสินใจจากรัฐบาลเมียนมาเป็นหลักซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดค่าผ่านท่อก๊าซ และรูปแบบการลงทุนร่วมกัน โดยตามแผนตั้งเป้าหมายดำเนินการได้อย่างเร็วที่สุดในปี 2566 เพื่อรองรับวิกฤตพลังงานที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีข้างหน้า”นายประเสริฐ กล่าว

ด้านนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า ปตท. อยู่ระหว่างทบทวนแผนการลงทุน 5 ปี (2560-2564) ของกลุ่ม ปตท. วงเงิน 1.6 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นการทบทวนตามปกติทุกครึ่งปี โดยกลุ่ม ปตท.มีแผนดำเนินโครงการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หลายโครงการ อาทิ โครงการขยายกำลังการผลิตของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) การขยายกำลังการกลั่นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โครงการขยายกำลังการผลิตของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โครงการลงทุนคลังก๊าซธรรมชาติเหลว การสร้างศูนย์พัฒนานวัตกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต