ด่วน โอกาสมาถึงแล้ว! ตำรวจเตรียมเปิดสอบ 455 อัตรา อายุ 18-35 ปี ใครสนใจอ่านรายละเอียดได้ตามนี้!

นับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนจับตามอง สำหรับการรับราชการตำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง สำหรับปีนี้ใครที่ตั้งตารอที่จะสมัครรับราชการตำรวจโอกาสก็มาถึงแล้ว ใครที่สนใจก็มาติดตามรายละเอียดได้ดังนี้

ตำรวจเตรียมเปิดสอบ 455 อัตรา

อายุ 18 – 35 ปี ติดยศ ร้อยตำรวจตรี(ร.ต.ต.)

วุฒิ ป.ตรี เปิดสอบ 4 สาย ดังนี้

1.สายสอบสวน 250 อัตรา

เปิดรับบุคคลภายนอก เพศชายเท่านั้น ตำแหน่ง รองสารวัตร สอบสวน ติดยศ “ร้อยตำรวจตรี” (ร.ต.ต.) ปฏิบัติหน้าที่ งานสอบสวน

เงินเดือน 15,920 บาท + เงินประจำตำแหน่งสอบสวน 12,000 บาท วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ + เนติบัณฑิตฯ (ต้องมีเนติบัณฑิตด้วย มีเฉพาะนิติศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้) อายุ 18-35 ปี

เลือกตำแหน่งตามลำดับคะแนนที่ได้รับเมื่ออบรมสำเร็จหลักสูตร บรรจุแต่งตั้งครบ 5 ปี จึงจะสามารถขอย้ายตำแหน่งได้

2.สายนิติกร 35 อัตรา

บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย

ตำแหน่ง รองสารวัตร ติดยศ “ร้อยตำรวจตรี” (ร.ต.ต.)

ปฏิบัติหน้าที่ นิติกร สังกัด สำนักงานกฎหมายและคดี จำนวน 15 อัตรา

ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ในสังกัด คด. และ อฎ. จำนวน 20 อัตรา

เงินเดือน 15,920 บาท

วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ + เนติบัณฑิตฯ (ต้องมีเนติบัณฑิตด้วย มีเฉพาะนิติศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้)

อายุ 18-35 ปี

เลือกตำแหน่งตามลำดับคะแนนที่ได้รับเมื่ออบรมสำเร็จหลักสูตร

บรรจุแต่งตั้งครบ 5 ปี จึงจะสามารถขอย้ายตำแหน่งได้

3.สายบัญชี 70 อัตรา

บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย

ตำแหน่ง รองสารวัตร

ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.)

ปฎิบัติหน้าที่ ตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 20 อัตรา

ปฎิบัติหน้าที่บัญชี สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 50 อัตรา

เงินเดือน 15,920 บาท

วุฒิ ป.ตรี บัญชี (เท่านั้น)

อายุ 18-35 ปี

บรรจุแต่งตั้งครบ 4 ปี จึงจะสามารถขอย้ายตำแหน่งได้

4.สายพิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา

บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย

ตำแหน่ง รองสารวัตร

ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.)

ปฎิบัติหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์ สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เงินเดือน 15,920 บาท

วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาตร์ สาขาเคมี เท่านั้น วท.บ.เคมี (ไม่รวมเคมีสาขาอื่นๆ หรือแขนงอื่น) จำนวน 55 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาตร์ สาขาฟิสิกส์ ,ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น วท.บ.ฟิสิกส์ (ไม่รวมฟิสิกส์สาขาอื่นๆ หรือแขนงอื่น) จำนวน 31 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ,จุลชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีวอุตสาหกรรม เท่านั้น วท.บ.จุลชีว (ไม่รวมจุลชีววิทยาสาขาอื่นๆ หรือแขนงอื่น) จำนวน 14 อัตรา

สายตาสั้น ยาว เอียง ได้ (วัดที่ตรวจสายตา อนุญาตให้ใส่แว่นเข้าทดสอบได้)

บรรจุแต่งตั้งครบ 4 ปี จึงจะสามารถขอย้ายตำแหน่งได้ สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น